Tâm Đoan - Mùa Đông Hoa Trắng & Hình Bóng Trong Tim / PBN 72 & 112

81.385 lượt xem 456 30 72
Phát hành ngày 02/09/2018
Tâm Đoan **Mùa Đông Hoa Trắng (Nguyễn Nhất Huy) PBN 72 - Tiếng Hát Từ Nhịp Tim **Hình Bóng Trong Tim (Tùng Châu, Thái Thịnh) PBN 112 - Đông ©2018 published by Thuy Nga under license **Các video trên Thuy Nga Youtube Channel (http://www.youtube.com/thuynga) đã được đăng ký bản quyền với YouTube. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. **Mọi hành vi sao chép, re-upload có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn. == FOLLOW THUY NGA PARIS BY NIGHT: ☞ Facebook: https://www.facebook.com/ThuyNgaPBN/ ☞ YouTube: https://www.youtube.com/thuynga/ ☞ Website: http://www.thuyngashop.com