Bằng Kiều - Bông Hồng Cài Áo (Phạm Thế Mỹ, Thích Nhất Hạnh) PBN 113

264.518 lượt xem 1,012 81 61
Phát hành ngày 17/01/2018
Bằng Kiều - Bông Hồng Cài Áo (Phạm Thế Mỹ, thơ: Thích Nhất Hạnh) Paris By Night 113 - Mừng Tuổi Mẹ ©2015 published by Thuy Nga under license ----- FOLLOW THUY NGA PARIS BY NIGHT: ☞ Facebook: https://www.facebook.com/ThuyNgaPBN/ ☞ YouTube: https://www.youtube.com/thuynga/ ☞ Website: http://www.thuyngashop.com